Công ty may mặc Hạnh Hân
Mr. Thi - 090.810.7553
Ms. Trinh - 0969 032 468
ÁO MƯA TIỆN LỢI ÁO THUN NÓN NAM
ÁO MƯA BỘ CAO CẤP ÁO THUN NÓN EM BÉ HÌNH CÔNG CHÚA
ÁO MƯA ÁO THUN NÓN NAM
ÁO MƯA VẢI DÙ ÁO THUN NÓN NAM
ÁO MƯA CÁNH DƠI VẢI DÙ CAO CẤP ÁO THUN NÓN THỜI TRANG  NỮ